Vahva brandi on varma
kilpailuetu.

Brandi on ydintekijä positiivisen asiakaskokemuksen luomisessa, joka on tämän päivän keskeisin menestyksen tekijä.
Vahva brandi voittaa itselleen lojaalin asiakaskunnan ja luo edellytykset kilpailijoita kannattavammalle hinnoittelulle.
Vahva brandi vaatii selkeän arkkitehtuurin, joka perustuu syvään asiakasymmärrykseen.

Kun brandi on oikeasti vahva, se on kilpailuetu, jota ei voi ostaa, ohittaa tai kopioida.

Vahva brandi on varma
kilpailuetu.

Brandi on ydintekijä positiivisen asiakaskokemuksen luomisessa, joka on tämän päivän keskeisin menestyksen tekijä.
Vahva brandi voittaa itselleen lojaalin asiakaskunnan ja luo edellytykset kilpailijoita kannattavammalle katerakenteelle.
Vahva brandi vaatii selkeän arkkitehtuurin, joka perustuu syvään asiakasymmärrykseen.

Kun brandi on oikeasti vahva, se on kilpailuetu, jota ei voi ostaa, ohittaa tai kopioida.

Brandi on sitoutumissuhde,
jonka rakentaminen vaatii osaamista ja aikaa

Brandi on sitoutumissuhde asiakkaan ja tavaramerkin välillä.
Suhde rakentuu ajan mittaan, joten brandia ei voi luoda hetkessä tyhjästä.
Jos brandi on heikko, asiakas vaihtaa helposti toisiin tuotemerkkeihin heti kun ne ovat edullisempia, vaikuttavat tuoreemmilta tai ovat onnistuneet kytkemään viestintäänsä jonkin suositun ilmiön.

Kun brandi on vahva, lyhytkestoiset trendit eivät vaikuta sen tehoon. Vahvan brandin ei tarvitse kilpailla hinnalla. Vahva brandi ei seuraile segmenttinsä kehitystä vaan määrittelee sen tulevaisuuden.

Brandi on sitoutumissuhde,
jonka rakentaminen vaatii osaamista ja aikaa

Brandi on sitoutumissuhde asiakkaan ja tavaramerkin välillä.
Suhde rakentuu ajan mittaan, joten brandia ei voi luoda hetkessä tyhjästä.
Jos brandi on heikko, asiakas vaihtaa helposti toisiin tuotemerkkeihin heti kun ne ovat edullisempia, vaikuttavat tuoreemmilta tai ovat onnistuneet kytkemään viestintäänsä jonkin suositun ilmiön.

Kun brandi on vahva, lyhytkestoiset trendit eivät vaikuta sen tehoon. Vahvan brandin ei tarvitse kilpailla hinnalla. Vahva brandi ei seuraile segmenttinsä kehitystä vaan määrittelee sen tulevaisuuden.

Vahvan brandin taustalla
on syvä asiakasymmärrys

Asiakkaan parempi ymmärtäminen on keskeisessä roolissa kun halutaan menestyä toimintaympäristössä, jossa on kilpailijoita. Kilpailu on aina laajempaa kuin miltä se näyttää. Asiakasymmärryksen kehittämisessä on päästävä eteenpäin numeroista. Mitä korkeammalle sitoutumistasteelle brandi pyrkii, sitä vähemmän vaikuttavat sosioekonomiset tekijät.

Määräävässä roolissa ovat kuluttamisen psykologia ja sosiaalinen dynamiikka. Mitä vahvempi brandi on, sitä vaikeampi sen dynamiikkaa on kvantifioida, ja sitä näkemyksellisempää johtamista se vaatii.

Vahvan brandin taustalla
on syvä asiakasymmärrys

Asiakkaan parempi ymmärtäminen on keskeisessä roolissa kun halutaan menestyä toimintaympäristössä, jossa on kilpailijoita. Kilpailu on aina laajempaa kuin miltä se näyttää. Asiakasymmärryksen kehittämisessä on päästävä eteenpäin numeroista. Mitä korkeammalle sitoutumistasteelle brandi pyrkii, sitä vähemmän vaikuttavat sosioekonomiset tekijät.

Määräävässä roolissa ovat kuluttamisen psykologia ja sosiaalinen dynamiikka. Mitä vahvempi brandi on, sitä vaikeampi sen dynamiikkaa on kvantifioida, ja sitä näkemyksellisempää johtamista se vaatii.

Mitä yksinkertaisempi,
sen vahvempi brandi

Brandi on instrumentti, joka kanavoi syvän asiakasymmärryksen konkreettiseksi, myyntiä edistäväksi toiminnaksi.
Brandin rakenteen on oltava mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja helposti kommunikoitava sekä kohderyhmälle että oman organisaatiolle.

Mitä yksinkertaisempi brandi on, sen tärkeämpää että sen rakenne sisältää vain oikeita asioita. Siksi brandin vahvistamiseen käytettävällä menetelmällä on väliä.

Mitä yksinkertaisempi,
sen vahvempi brandi

Brandi on instrumentti, joka kanavoi syvän asiakasymmärryksen konkreettiseksi, myyntiä edistäväksi toiminnaksi.
Brandin rakenteen on oltava mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja helposti kommunikoitava sekä kohderyhmälle että oman organisaatiolle.

Mitä yksinkertaisempi brandi on, sen tärkeämpää että sen rakenne sisältää vain oikeita asioita. Siksi brandin vahvistamiseen käytettävällä menetelmällä on väliä.

Vahvan brandin
ainekset

Brandia on kaikki se, mikä tuottaa ostopreferenssin kilpailutilanteessa.

Brandin voima riippuu siitä, millaisia syyt preferenssin taustalla ovat luonteeltaan. Kulutusvalinta voi perustua pelkästään siihen, että ostaja mieltää tavaramerkin tutuksi.

Voimakkaimmat brandit ovat kyenneet yhdistämään tavaramerkkiin narratiivin, joka auttaa ostajaa jäsentämään omaa maailmankuvaansa.

Vahvan brandin
ainekset

Brandia on kaikki se, mikä tuottaa ostopreferenssin kilpailutilanteessa.

Brandin voima riippuu siitä, millaisia syyt preferenssin taustalla ovat luonteeltaan. Kulutusvalinta voi perustua pelkästään siihen, että ostaja mieltää tavaramerkin tutuksi.

Voimakkaimmat brandit ovat kyenneet yhdistämään tavaramerkkiin narratiivin, joka auttaa ostajaa jäsentämään omaa maailmankuvaansa.

Tee brandillesi terveystarkastus

Ota selvää johtuuko myynnin huono kehitys
heikosti toimivasta brandista.

Kysy tarjous

Rakenna brandistasi vahvempi

Selkeytä brandisi kantavat rakenteet
ja ala vahvistaa niitä.

Kysy tarjous

Luo uuden brandin arkkitehtuuri

Luo asiakasymmärrykseen perustuvat edellytykset
vallata uusia markkinoita.

Kysy tarjous

Tee brandillesi terveystarkastus

Ota selvää johtuuko myynnin huono kehitys
heikosti toimivasta brandista.

Kysy tarjous

Rakenna brandistasi vahvempi

Selkeytä brandisi kantavat rakenteet
ja ala vahvistaa niitä.

Kysy tarjous

Luo uuden brandin arkkitehtuuri

Luo asiakasymmärrykseen perustuvat edellytykset
vallata uusia markkinoita.

Kysy tarjous